Žádost o změnu záloh na služby
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Lze změnit výši zálohy jedné nebo více služeb. Do kolonky Jiná je možné vypsat název zálohy která není ve výčtu služeb uvedena.
Změna záloh na služby v Kč
Teplo
Teplá voda
Studená voda
Jiná:  
Další
EKOS Škvárová, mobil 731 525 192, zelená linka 800 888 644, skvarova@skvarova.net